Dịch vụ đăng ký và theo dõi bảo hiểm

Dịch vụ đăng ký và theo dõi bảo hiểm

  • Khai báo lao động với Phòng Lao động & Thương binh xã hội (quận, huyện, thành phố)
  • Đăng ký mã số thuế, Hồ sơ gia cảnh
  • Lập hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN.. cho CBNV công ty
  • Tính lương, thuế TNCN, kê khai thuế TNCN
  • Theo dõi hồ sơ, công nợ bảo hiểm
  • Khai báo biến động nhân lực đối với cơ quan bảo hiểm xã hội, phòng lao động (tăng, giảm, ốm đau, thai sản, chốt sổ…).

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

ĐỂ LẠI THÔNG TIN CHO CHÚNG TÔI

Vui lòng nhập email để nhận các thông tin mới nhất từ chúng tôi