Dịch vụ tư vấn kế toán

Dịch vụ tư vấn kế toán

  • Dịch vụ kiểm soát kế toán thuế
  • Dịch vụ trợ giúp làm việc với cơ quan Thuế
  • Dịch vụ lập kế hoạch tiết kiệm thuế
  • Dịch vụ lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng và lập báo cáo tái chính hàng năm
  • Dịch vụ kê khai, lập báo cáo quyết toán và nộp thuế thu nhập cá nhân cho người Việt Nam và người nước ngoài
  • Dịch vụ lập kế hoạch thuế
  • Dịch vụ hoàn thuế và các quy định về thuế
  • Kiểm soát việc tuân thủ các chính sách thuế hiện hành (Thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước ngoài và thuế thu nhập cá nhân)

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

ĐỂ LẠI THÔNG TIN CHO CHÚNG TÔI

Vui lòng nhập email để nhận các thông tin mới nhất từ chúng tôi