Dịch vụ tra soát dọn dẹp

Dịch vụ tra soát dọn dẹp

  • Khảo sát, đánh giá rủi ro của hồ sơ
  • Lập báo cáo rủi ro
  • Lập danh sách dọn dẹp
  • Lập phương án và thực hiện dọn dẹp
  • Tham vấn chốt số liệu và dự phòng phương án quyết toán

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

ĐỂ LẠI THÔNG TIN CHO CHÚNG TÔI

Vui lòng nhập email để nhận các thông tin mới nhất từ chúng tôi