Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

  • Kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ và sổ sách để quyết toán thuế
  • Nộp hồ sơ quyết toán thuế và giải trình quyết toán thuế với cơ qua thuế
  • Nhận kết quả kháo mã số thuế từ cơ quan thuế – Thực hiện đăng bố cáo giả thể Công ty
  • Nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh / Sở kế hoạch đầu tư
  • Trả dấu tại Công an và nhân thông báo thu hồi
  • Nộp thông báo thu hồi và Nhận kết qua thu hồi giấy phép kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư
  • Bàn giao toàn bộ tài liệu giải thể cho khách hàng

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

ĐỂ LẠI THÔNG TIN CHO CHÚNG TÔI

Vui lòng nhập email để nhận các thông tin mới nhất từ chúng tôi