Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

  • Tư vấn tên công ty (Lựa chọn tên và tra cứu tên)
  • Tư vấn trụ sở công ty (Trụ sở đi thuê hoặc thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Công ty)
  • Tư vấn đăng ký vốn điều lệ (Phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và loại hình doanh nghiệp)
  • Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh (Theo hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân)
  • Lập hồ sơ thành lập công ty ( Đơn đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty, danh sách cổ đông và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật)
  • Đại diện liên hệ với cơ quan chức năng, nộp hồ sơ và nhận kết quả trả hồ sơ từ cơ quan chức năng
  • Khắc dấu công ty và đăng ký mẫu dấu tại các cơ quan chức năng
  • Công bố mẫu dấu
  • Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp (trước đây là đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp)

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

ĐỂ LẠI THÔNG TIN CHO CHÚNG TÔI

Vui lòng nhập email để nhận các thông tin mới nhất từ chúng tôi