Tháng Sáu 6, 2018

Chi tiết về lương và các loại phụ cấp lương tính đóng bảo hiểm xã hội

Những ngày qua, nhiều thành viên thắc mắc các khoản thu nhập nào sẽ tính đóng BHXH bắt buộc, khoản thu nhập nào thì không tính […]
Tháng Sáu 6, 2018

Hóa đơn điện tử

Ngày 12/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP hướng dẫn việc sử dụng Hóa đơn điện tử (HĐĐT). Theo đó, lộ trình chuyển đổi từ […]